Tarieven en voorwaarden

Tarieven 2023 – losse verhuur
 
1 veld: € 30,- per 1,5 uur
2 velden: € 60,- per 1,5 uur
3 velden: € 90,- per 1,5 uur
 
Voorwaarden
Huren
1. Huren van ruimte/velden op Beachcourt Tubbergen is noodzakelijk om rechtmatig toegang te krijgen.
2. Huren en betaling kan via de website onder de button ‘veld reserveren’ 
3. Huur is inclusief belijning en netten, incl. volleyballen.
4. Voornoemde materialen liggen opgeslagen in daarvoor bedoeld opslaghok. Na afloop de materialen weer hierin terugplaatsen.
5. Bij aanvang gebruik de netten opspannen en na afloop weer ontspannen
6. Na gebruik van de beachvelden graag aanharken t.b.v. de volgende gebruikers
7. Tijdens de openingstijden van ons Sportcentrum is de huur is inclusief gebruik kleedkamers en toiletten. Kleedkamers dienen opgeruimd achtergelaten te worden.
8. Kleedkamers en/of toiletten te bereiken via de kantine van zwembad. 
9. Huur is mogelijk van 8.00 uur tot 23.00 uur.
10. Minimale huurtijd is 1,5 uur.
11. Huur is inclusief de tijd voor het inrichten van velden en opruimen van materialen.
12. Huur dient vooraf betaald te worden via het reserveringssysteem op de site.
13. Annuleren met de optie van restitutie kan alleen wanneer bij aanvang van of tijdens de gehuurde periode sprake is van:
o onweer
o hagelbuien
o onbruikbare velden vanwege overvloedige regenval
14. Annulering vanwege andere redenen kan, indien mogelijk en planbaar, alleen leiden tot verplaatsing van de geplande huurperiode.
 
Specifieke huur en/of wensen voor verenigingen, scholen, instellingen, bedrijven, vriendengroepen en overige geïnteresseerden.
1. Heb je het voornemen gedurende bijna het gehele seizoen wekelijks te huren, neem dan contact met ons op via info@beachcourt-tubbergen.nl voor een maatwerkaanbod tegen mogelijk gereduceerde tarieven.
2. Evenementen en toernooien op aanvraag bij info@beachcourt-tubbergen.nl  i.v.m. te leveren maatwerk en  benodigde horecafaciliteiten
 
  
Verantwoordelijkheid
1. De huurder draagt er te allen tijde zorg voor dat aanwezige materialen op het beachcourt deskundig worden gebruikt. Huurder is daarvoor verantwoordelijk.
2. De huurder is verantwoordelijk voor het egaliseren van de velden na gebruik en tevens voor het achterlaten van de accommodatie zoals die bij aanvang werd aangetroffen
3. Op het terras zijn diverse afvalbakken aanwezig. 
4. Het Beachcourt is een rookvrij accommodatie
5. Er mag geen glaswerk of andere (in potentie) scherpe voorwerpen worden meegebracht op de speelvelden.
6. Er mag niet gegeten worden op de speelvelden.
7. Eventueel ontstane schade tijdens gebruik wordt per omgaande gemeld aan de receptie van de Vlaskoel of op info@beachcourt-tubbergen.nl.
8. Indien bij het betreden van het beachcourt schade aan onroerend of roerend goed op het beachcourt wordt gesignaleerd, wordt dat direct gemeld aan de receptie van de Vlaskoel of op info@beachcourt-tubbergen.nl. 
9. De door de huurder veroorzaakte schade zal op de huurder worden verhaald.
10. De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor fysieke (waaronder kleding e.d.) en psychische schade die ontstaat tijdens activiteiten op het Beachcourt. Dat geldt ten aanzien van sporters en begeleiders en ook voor bezoekers en vrijwilligers.
11. Door het aangaan van de huur geeft de huurder aan kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder huur/verhuur plaatsvindt.